Kvalitet & Tilsyn

Stainagaard er godkendt af Socialtilsyn Midt og findes på Tilbudsportalen. Vi er ligeledes underlagt tilsyn fra bl.a. det risikobaserede tilsyn og arbejdsmiljøtilsynet.

Vi arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i vores ydelser. Det gør vi ved løbende at evaluere vores indsatser og metoder og lave resultatdokumentation. Dertil videreuddanner vi os og følger med i forskningen indenfor de felter vi arbejder med, så vi forbliver fagligt skarpe og har den nyeste viden.

I det daglige dokumenterer vi vores indsats i vores interne journalsystem. Dette sikrer stringens i vores tilgang, hvilket er til gavn for både beboere, medarbejdere og vores samarbejdspartnere.

En gang om måneden mødes alle medarbejdere og ledelsen til vores interne undervisningsdage. Her arbejder vi aktivt med teorierne bag vores tilgange og metoder og vender konkrete emner, der sikrer at vi har samme faglige forståelse og at vores praksis lever op til vores værdigrundlag. Det er også på disse dage vi løbende og systematisk analyserer, diskuterer og reviderer politikker og procedurer, for at sikre at det vi siger vi gør, rent faktisk også er det der foregår i det daglige.

Ledelsen er desuden aktive i netværk, der på et højere niveau arbejder for at sikre kvalitet på det sociale område.