For socialrådgivere og sagsbehandlere

I Stoa Gruppen er vi meget opmærksomme på, hvor stor betydning det har for borgeren, at de mennesker, der hjælper, støtter, behandler og træffer afgørelser har et godt samarbejde. Derfor er det vigtigt for os, at vi har et tillidsfuldt og dialogbaseret samarbejde.

Du kan være sikker på, at vi vil informere dig, når det er påkrævet og vi er behjælpelige med udarbejdelse af handleplaner og status. Du er altid velkommen til at kontakte os, og vi tager os altid tid til en ekstra telefonsamtale eller et møde.

Priser

Opholdsprisen er kr. 88.100 om måneden (pr. 01.01.23).

​I opholdsprisen er indberegnet beboerens egenbetaling til kost og logi, som kommunen skal opkræve fra dem. Opholdsprisen dækker kerneydelserne på Stainagaard. Ved særlige behov kan der aftales ekstra betaling.

Visitation

Vores visitationsprocedure er som følger:

  • Vi får en henvendelse
  • Hvis det drejer sig om et menneske med en lidelse indenfor målgruppen, beder vi om skriftligt materiale.
  • Materialet læses af ledere og drøftes på et ledermøde og evt. personalemøde.
  • Vi indkalder til et forbesøg.
  • Vi beder den mulige nye beboer overveje om vi er et godt match, drøfte evt. forbesøg og støttebehov med sagsbehandlen, imens vi gør det samme.
  • Evt. et yderligere forbesøg.
  • Tilbagemelding fra os til den mulige nye beboer og omvendt.
  • Hvis alle parter er positive aftales en indslusningsperiode og indflytningsdato.

Find os på
Tilbudsportalen
Find os på
LOS hjemmeside