For pårørende

Som pårørende til en beboer på Stainagaard ser vi dig som en vigtig del af et ophold hos os. Vores ønske er at inddrage dig i det omfang det er muligt og relevant, da det giver de bedste resultater for vores beboere.

Vores samarbejde tilrettelægges altid ud fra den enkelte beboers ønsker og behov og vi aftaler fra starten af forløbet, hvordan samarbejdet skal være og denne aftale følger vi op på løbende.

Alle medarbejdere har tavshedspligt og kan derfor kun videregive informationer med beboerens samtykke.

Typisk vil vores møder indeholde information om dagligdagen, snakke om relationerne mellem dig og beboeren, samarbejdet mellem Stainagaard og dig/jer som pårørende, samt psykoedukation, hvor du får viden om den psykiske lidelse din pårørende har.

Hvis beboeren har givet tilladelse hertil, kan du altid ringe og dele dine overvejelser og bekymringer med en medarbejder, eller spørge os til råds.

Vi udsender nyhedsbreve til alle pårørende 3-4 gange årligt.

Når der er interesse for det, arrangerer vi også fælles aftner for pårørende, hvor vi f.eks. arbejder med psykoedukation.

Hvis du som pårørende har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder, Mette Lose, på mail: mhl@stoa.

Maden gøres klar, fra en af vore større fester.