Ledige stillinger i Stoa Gruppen

Stoa Gruppen søger en erfaren psykolog og/eller psykoterapeut

27 timer pr. uge, med start pr. 1 august eller snarest muligt. Der er mulighed for flere timer på sigt.

Har du gedigen erfaring med psykoterapeutiske forløb, med borgere med komplekse psykiatriske lidelser, så læs mere her.

Stoa Gruppen søger ny psykoterapeut, som primært skal varetage psykoterapeutiske samtaler med vores beboere/brugere i de forskellige afdelinger.

Vi er et mellemstort socialpsykiatrisk behandlingssted beliggende i Skanderborg og omegn, bestående af 2 botilbud, en bostøtteafdeling og et udgående team (se nærmere beskrivelse nedenfor).

Vores speciale er at hjælpe mennesker med svære personlighedsforstyrrelser af borderline type, svære spiseforstyrrelser eller skizofreni, evt. med autistiske træk. Mange beboere har komorbiditet med andre diagnoser og flere er selvskadende.

Om stillingen
For en del af Stoa Gruppens brugere/beboere er psykoanalytisk orienteret psykoterapi en del af behandlingstilbuddet. Det drejer sig om psykoterapeutiske samtaler, der er målrettet svære psykiske lidelser og som tilpasser sig den personlighedsstruktur og de specifikke psykiske symptomer den enkelte har.

Der kan også forekomme tilpassede samtaleforløb med beboere, som ikke profiterer af psykoanalytisk psykoterapi.

Vi søger en psykoterapeut, som har klinisk erfaring med netop vores målgruppe.

En psykoterapeut som har detaljeret forståelse for hvordan man kan arbejde terapeutisk, alt efter hvilke vanskeligheder/diagnoser beboeren har.

En psykoterapeut, som desuden har interesse i at bidrage til at skabe sammenhæng i vores behandling, dvs. terapien, miljøterapien, de socialfaglige metoder og vores værdigrundlag.

Psykoterapeuten må have gode samarbejdsevner og bidrage til en koordineret indsats for vores beboere/brugere. I arbejdet er der interne samarbejdsflader med den faglige chef, kropsterapeut, afdelingsledere, pædagogiske medarbejdere, samt vikarer. Eksternt er der samarbejdsflader med psykiatrien, pårørende, kommune, egen læge m.m.

Psykoterapeuten må have viden om de dynamikker/gruppedynamikker der opstår i samarbejdsrelationer internt og eksternt, når man arbejder med mennesker som har svære forstyrrelser. En gruppeanalytisk baggrund er en fordel.

Psykoterapeuten må kunne administrere at arbejde ud fra forskellige adresser på forskellige dage.  Der vil desuden være skriftlige arbejdsopgaver, samt mødedeltagelse internt og ind imellem eksternt.

Psykoterapeuten må have godt overblik, være fleksibel og kunne administrere et vist opgavepres.

Psykoterapeutens nærmeste samarbejdspartnere er vores 3 afdelingsledere og faglige chef.

Vi forventer åbenhed for – og gerne erfaring med – compassion/mindfulness.

Da vores lokaler ligger på flere adresser, forventes det at man har kørekort og selv kan transportere sig.

Om os

Vores vision er, at være et stærkt forbillede i god behandling af mennesker med sindslidelser.

Indadtil i organisationen betyder det, at vi er et godt behandlingssted, hvor beboerne kan lide at være, hvor de udvikler sig, og hvor de føler sig hørt og inddraget i beslutningerne om deres eget liv. Det betyder også, at vi er en velfungerende, rummelig og åben arbejdsplads for vore medarbejdere, at vi har en stærk vidensdelingskultur, samt stor faglig og personlig diversitet i medarbejdergruppen. Endvidere betyder det, at vi evaluerer vores praksis og herigennem øger kvaliteten i arbejdet. Vi arbejder med os selv igennem supervision og igennem faglig debat og sparring i organisationen.

Vores afdelinger ligger fordelt på flere adresser. Dels centralt i Skanderborg, dels ved Ejer Bavnehøj, og i Tønning ved Brædstrup.   

Du kan læse meget mere om Stoa Gruppen her på vores hjemmeside.

Kontakt direktør Heidi Sørensen, for yderligere information på: 40779794 eller hs@stoa.dk.

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send os en ansøgning snarest og senest d. 23. maj 2021. Første samtalerunde finder sted d. 11. juni.

Som følge af persondataforordningen, giver du ved at sende os en ansøgning, tilsagn om, at vi må behandle dit CV og din ansøgning. Det tilsendte vil kun være tilgængeligt for de medarbejdere, som er involveret i rekrutteringsprocessen. Al data slettes efterfølgende indenfor et halvt år, med mindre vi laver anden aftale med dig. 

Vikar for pædagogisk medarbejder

Vi søger løbende vikarer

  • Brænder du for at arbejde indenfor det sociale område og for kontakt til andre mennesker?
  • Trænger du som studerende, til at få praksiserfaring på al din viden?
  • Eller har du brug for et længerevarende supplement til dit arbejdsliv, som eksempelvis selvstændig, deltidsansat eller studerende?

– Så er Stoa Gruppen måske noget for dig.

Vi har brug for vikarer, som er dedikerede til denne type ansættelse og som ønsker at have tilknytning til Stoa Gruppen i en længerevarende periode, da tilknytning og det relationelle arbejde er centralt i vores behandling.

De vagter vi tilbyder vil være som tilkaldevikar ved akut opstået sygdom, samt løbende, aftalte vagter i weekender og ferier og på dage hvor hele den faste medarbejderstab deltager i f.eks. vores interne uddannelse.

Om dig

Vi forventer at du har personlig modenhed og er et empatisk og fleksibelt menneske. Du må meget gerne have pædagogisk erfaring og en god portion nysgerrighed ift. andre mennesker. Ydermere skal du være villig til at arbejde med dig selv og din grænsesætning, samt at sætte dig ind i og anvende vores metoder og tilgange. Dertil skal du have almindeligt kørekort, da vores aktiviteter ligger spredt på flere adresser.

Om Stoa Gruppen

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder aktivt med hvordan vi kan udvikle kvaliteten af vores ydelser og metoder. Vi vægter en høj faglighed og er en blandet medarbejderstab fra forskellige faggrupper. Dertil er vi en arbejdsplads, hvor loyalitet, tillid og åbenhed præger forholdet både mellem medarbejdere og ledelse og medarbejderne imellem. Vi vægter hensynet til den enkelte højt og har en stor grad af fortrolighed med hinanden. Vi tager hensyn til, at arbejdet nogle gange kan være krævende både fagligt og personligt og tilbyder derfor individuel supervision – også til vores vikarer. Desuden holder vi hver 3. måned vikarmøder.

Vores aktiviteter ligger fordelt på flere adresser. Dels centralt i Skanderborg, i form af botilbuddet på Adelgade 2b med plads til fem beboere, samt en række individuelle lejligheder med forskellige adresser for vores længerevarende botilbud og bostøtte. Dels på landet mellem Skanderborg og Horsens, hvor vi driver botilbuddet Stainagaard. Dertil har vi beboere tilknyttet vores udgående team i region Midtjylland og Syddanmark. Vi har desuden administration og lokaler for bostøttens træningsgruppe centralt i Skanderborg, samt møde- og kontorlokaler for ledelse og administration på Smedebakken 6, i landsbyen Tønning ved Brædstrup.

Som følge af persondataforordningen, giver du ved at sende os en ansøgning, tilsagn om, at vi må behandle dit CV og din ansøgning. Det tilsendte vil kun være tilgængeligt for de medarbejdere, som er involveret i rekrutteringsprocessen. Al data slettes efterfølgende indenfor et halvt år, med mindre vi laver anden aftale med dig.

Kontakt faglig Chef i Stoa Gruppen, Jeanette Skjold, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i en stilling hos os.

Mail: js@stoa.dk