Om os

Stainagaard har siden 1983 været drevet som et botilbud, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kunne bo, arbejde og udvikle sig sammen, hvor​ tanker om personlig udvikling, respekt, og fællesskab altid har været en rød tråd i de pædagogiske tiltag.

Siden 2018 har Stainagaard været sammenlagt med Stoa Gruppen, hvor både beboere og medarbejdere nyder godt af at være en større organisation.

Som medarbejdere i Stoa Gruppen oplever vi det berigende at være sammen med mennesker, som udvikler sig på trods af alle odds. Det giver ydmyghed og perspektiv i eget liv.

Vi har over 20 års erfaring i at skabe fleksible og utraditionelle døgntilbud for mennesker i alvorlig krise. På baggrund af de mange års erfaring kan vi støtte dig, der har en alvorlig sindslidelse eller anden form for krise, og løse meget komplekse problemstillinger, som fx en dobbeltdiagnose kan give.

Vi ønsker at indrette vores tilbud efter både brugerens og de samfundsmæssige behov. Vi tror på at det er den daglige kontakt os imellem og det lange træk, der skaber varige forandringer.

Vi har et højt niveau af faglighed i udviklingsplaner og statusser, så både brugere, samarbejdsparter og vi ved, hvad der arbejdes henimod og hvordan der arbejdes.

Værdigrundlag

Vi har et grundlæggende humanistisk menneskesyn.

Vi ønsker at arbejde med os selv, og vi er modige nok til at erkende og arbejde med egne svagheder.

Vi vil arbejde med vores relationer indbyrdes. Vi tror på at åbenhed, ærlighed og gensidig omsorg giver det bedste forhold imellem beboere, medarbejdere og ledelse både internt i de forskellige grupper og grupperne imellem.

Vi er loyale overfor hinanden og stedet. Vi bruger hinandens forskellige kompetencer og ressourcer i hverdagen.

For medarbejderne gælder det, at vigtige beslutninger træffes i samråd med ledelse og kolleger. For beboere gælder det, at beslutninger, der påvirker de andre beboere eller medarbejdere træffes i samråd med beboere, medarbejdere og ledelse.

Vi tror på, at vi alle gør vores bedste ud fra de ressourcer, vi har. Vi har tillid til hinanden og bakker hinanden op.

Vi mener at:

Et livs værdi kan kun vurderes af den, hvis liv det er, og som lever det.

Velvære er at sætte sig mål indefra og arbejde på at realisere dem.

Vi er værdifulde hver for sig og som fællesskab, og vi behandler hinandens udtryk i verden med venlighed, respekt og omsorg.