Metoder & Tilgange

​Behandling & pædagogik

Vores pædagogiske tilgange tager udgangspunkt i en meget struktureret hverdag med stor forudsigelighed, respekt, og beboerinddragelse.

Ugen er tilrettelagt, så den følger samfundet i øvrigt, med arbejdstid på hverdage fra kl. 9.00-16, heri indlagt pauser, samt en god frokostpause.

​Dagligdagen tilrettelægges, så der veksles mellem praktiske aktiviteter, motion, og kreative sessioner. Derudover tilbyde vi terapeutiske samtaler, massage og NADA.

​Vi lægger vægt på, at dagen også byder på ”pædagogfrie” perioder, hvor man alligevel kan få fat i en medarbejder, hvis behov derfor opstår.

​Udvikling – Samarbejdsaftale/udviklingsplan

Udviklingsplanen er en overordnet plan, som laves ud fra den handleplan du som beboer har fået fra din kommune. Udviklingsplanen laves i samarbejde mellem beboer og kontaktperson. Der udformes målbare mål, som registreres i vores journalprogram, så både beboere, medarbejdere og sagsbehandlere kan følge med i hvordan det går.

​Udviklingsplanen bruges som et redskab til at huske, hvad der arbejdes hen imod, og hvordan vi har aftalt at gøre det. Den tages op til vurdering hvert halve år i forbindelse med at vi skriver status, som sendes til kommunen.

​Træningsplan

Træningsplanen laves for at nå til målene i udviklingsplanen. Hvad er det første skridt der må tages? Målene her må ikke sættes højere, end at succes er sikret.

Træningsplanen laves i samarbejde mellem beboer og kontaktperson, og revideres en gang om ugen på træningsplansmødet.