Metoder & Tilgange

​Behandling & pædagogik

Vores pædagogiske tilgange tager udgangspunkt i en meget struktureret hverdag med stor forudsigelighed, respekt, og beboerinddragelse.

​Dagligdagen tilrettelægges ud fra den enkelte beboers behov og ressourcer. Der veksles mellem aktiviteter, motion og ADL.

Derudover tilbyder vi samtaler med tovholder, kropsbehandling og NADA.

​Vi lægger vægt på, at dagen også byder på ”pædagogfrie” perioder, hvor man alligevel kan få fat i en medarbejder, hvis behovet opstår.

​Udvikling – Samarbejdsaftale/udviklingsplan

Udviklingsplanen er en overordnet plan, som laves ud fra den handleplan du som beboer har fået fra din kommune. Udviklingsplanen laves i samarbejde mellem beboer og kontaktperson. Der udformes målbare mål, som registreres i vores journalprogram, så både beboere, medarbejdere og sagsbehandlere kan følge med i hvordan det går.

​Udviklingsplanen bruges som et redskab til at huske, hvad der arbejdes hen imod, og hvordan vi har aftalt at gøre det. Den tages op til vurdering hvert halve år i forbindelse med at vi skriver status, som sendes til kommunen.