Målgruppe

Vi yder specialiseret hjælp til dig, som kæmper med svære psykiske vanskeligheder. Det kan være skizofreni, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Måske har du også andre vanskeligheder som f.eks. selvskade, depression, angst, autismespektrumforstyrrelser eller et tidligere misbrug.

På Stainagaard tilbyder vi pladser efter SEL § 107 (midlertidigt botilbud) og SEL § 108 (længerevarende botilbud).