Individ & Fællesskab

Hver sit liv

Vi tror på, at det er vigtigt at opretholde overordnede drømme og mål i livet, og at helbredelse opstår når den enkelte støttes fordomsfrit i at finde sin måde at leve sit liv på. Da livet aldrig leves alene, men altid i en sammenhæng, bruger vi fællesskabet i botilbuddet til at undersøge, hvad det er der sker i dig, når et fællesskab stiller krav, eller du selv har krav til fællesskabet.

På Stainagaard tilrettelægger vi den pædagogiske og terapeutiske tilgang individuelt, så hvert forløb er tilpasset præcis dine behov og formåen som beboer.

Vi mener, at det er vigtigt, at der er en fast rytme og at dagens indhold er en blanding af ting der skal gøres for at livet fungerer, (eks. rengøring, tøjvask m.m.) og ting der tilfredsstiller dine personlige interesser, lyst og behov (f.eks. undervisning, praktik, arbejde, motion og fritidsinteresser). Vi har i dagligdagen en stadig dialog om spændingsfeltet mellem ansvar i forhold til fællesskabet og den enkeltes frihed, til at handle selvstændigt.

At bo sammen

​En del af det at bo i bofællesskab, indebærer at der er en række opgaver, som er fælles. Det er f.eks. rengøring og madlavning, hvor du som beboer forpligter dig til at deltage. Vi tager selvfølgelig højde for at du kan være forhindret i at varetage dine opgaver pga. psykisk eller fysisk sygdom. I så fald kan du melde dig syg, og en medarbejder træder ind som “vikar” og løser opgaven.

Vi har valgt den kollektive boform (bofællesskab) i § 107 botilbuddet, fordi mange med en psykisk lidelse ofte har svært ved at fungere sammen med andre. Vi mener derfor at det er af væsentlig betydning for den fremtidige livskvalitet, at du træner at være sammen med andre mennesker. Dette indebærer også et fælles ansvar for at tingene fungerer, mht. indkøb, rengøring, madlavning m.m. I et bofællesskab kender man hinanden på både godt og ondt, og gennem indlevelse og medleven i de andres proces, øges den sociale forståelse og omsorgen for hinanden.

Sommerhygge med snobrød

​Husmøde

Der er husmøde hver anden uge, hvor der udveksles informationer fra personalemødet, nye tiltag, dilemmaer og andet præsenteres og drøftes, og emner, som man kunne ønske drøftet på et personalemøde præsenteres af beboerne. På disse møder aftales også hvilke ønsker beboerne har for ture ud af huset, aktivitetsønsker, ferieønsker osv.