Indslusning og Udslusning

Indslusning

Da mange af de mennesker, der bor hos os, kæmper med svære problematikker, kan det for nogle være nødvendigt med et længere indslusningsforløb, før man bliver klar til at flytte ind hos os. Vi har stor fleksibilitet omkring at tilpasse ydelsen, så den matcher dit behov.

Udslusning

Ligeledes kan vi også tilbyde udslusningsforløb, hvor processen arrangeres efter individuelle behov, og med tæt støtte fra Stainagaard, og de kendte ansigter blandt medarbejderne.

Efter aftale med din kommune, vil der være mulighed for fortsat at kunne overnatte på Stainagaard i starten, og ved akutte behov efterfølgende. Dertil mulighed for at ringe til en medarbejder på Stainagaard, eller blive ringet op.​

Derudover kan hjælpen bestå af:

  • ​Hjælp til strukturering af ugen.
  • Støtte til den medicinske behandling.
  • Støtte til læge, tandlæge og møder med andre samarbejdsparter.
  • Støtte til indkøb og rengøring.
  • Mulighed for fortsat at modtage kropsbehandling og NADA på Stainagaard.
  • Mulighed for praktik på Stainagaard.
  • Mulighed for fortsat at deltage i Stainagaards fester, ferier og andre sociale aktiviteter.

Støtten trappes ned i takt med, at du selv mestrer opgaverne, og prisen falder i forhold til den støtte, som Stainagaard giver. Hvis du fortsat har brug for hjælp efter § 85 er det muligt at overgå til Stoa Bostøtte, læs mere her.

Havudsigt fra en af vores sociale træningsture.