Ferie, Fester & Gæster

Social træningstur

Hvert år tager vi på en ferielignende, social træningstur, for at træne det at rejse, spise og overnatte andre steder end de vante. Vi er afsted i en uge. Planlægningen af hvor turen skal gå hen, finder sted i samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Vi har som oftest været i sommerhus i Danmark eller på charterrejse til bl.a. Grækenland. Botilbuddet er lukket imens.

Sølund Festival

Vi har i en årrække deltaget i Sølund Festivallen i Skanderborg med de beboere der har interesse.

​Fester

På Stainagaard har vi en række festlige traditioner, hvor vi festligholder fødselsdage, og højtider som fastelavn, påske, pinse, Sankt Hans, Mortens aften, Halloween, julen med en julefrokost og Nytårsaften. Fødselsdage afholdes efter den aktuelle fødselars ønsker.

Juleaften er beboerne som hovedregel hos familie eller venner.

​Hvert år holder vi sommerfest for alle beboere, medarbejdere og pårørende.

​Fredag aften kan der være arrangeret en hyggestund som optakt til weekenden, hvor beboerne samles omkring chips og en sodavand.

​Når en beboer skal flytte fra Stainagaard, holdes der en udflytningsfest, tilrettelagt efter den aktuelle beboeres ønsker.

Social træningstur, her er vi i sommerhus.

Gæster

Forældre og andre pårørende er velkomne på Stainagaard. Vi opfordrer til, at man orienter om gæster i god tid, så de andre beboere, kan være trygge ved hvem de kan møde i fælleslokalerne.

Medarbejderne skal ligeledes informeres, såfremt gæster skal overnatte.