Ferie, Fester & Gæster

Social træningstur

Hvert år tager vi på en ferielignende, social træningstur for de beboere som har lyst, for at træne det at rejse, spise og overnatte andre steder end de vante. For de beboere som ønsker at blive hjemme, planlægges andre fælles aktiviteter.

Vi er som udgangspunkt afsted i en uge, men i forbindelse med Corona restriktionerne har vi nogle somre lagt strukturen om og i stedet arrangeret en uge hjemme, med mange dagsudflugter.

Planlægningen af hvor turene skal gå hen, finder sted i samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Det kan være hotelophold eller en tur i sommerhus forskellige steder i Danmark, alt efter de enkelte beboeres ønsker og formåen. Formålet med turen er at klæde den enkelte beboer på til at kunne komme omkring og være afsted på ferie, når man engang ikke er på Stainagaard længere.

​Fester

På Stainagaard har vi en række traditioner, hvor vi festligholder fødselsdage, og højtider som påske, Sankt Hans, Mortens aften, Halloween, julen med en julefrokost og Nytårsaften. Fødselsdage afholdes efter den aktuelle fødselars ønsker.

Juleaften er beboerne som hovedregel hos familie eller venner.

​Hvert år holder vi sommerfest for alle beboere, medarbejdere og pårørende.

​På fredage arrangerer vi ind imellem en hyggestund som optakt til weekenden, hvor beboerne samles omkring chips og en sodavand.

​Når en beboer skal flytte fra Stainagaard, laves der et afslutningsarragement tilrettelagt efter den aktuelle beboeres ønsker.

Gæster

Forældre og andre pårørende er velkomne på Stainagaard. Vi opfordrer til, at man orienter om gæster i god tid, så de andre beboere, kan være trygge ved hvem de kan møde i fælleslokalerne.

Medarbejderne skal ligeledes informeres, såfremt gæster skal overnatte.

Stainagaards nytårsmenu

Hovedretten fra nytårsmenuen, som beboerne stod for, på Stainagaard 2022.