Botilbud

Botilbuddet Stainagaard er et lille, familielignende sted, hvor vi har plads til 7 beboere. 4 personer bor på værelser på gården, og tre bor i 3 små annekser, på grunden tæt ved hovedbygningen.

Dagligdagen er bygget op med arbejdstid, kreativ tid, motion, og fritid. Alle beboere har deres individuelle træningsplan, hvor kontaktpersoner og de øvrige medarbejdere støtter op omkring arbejdet mod en erkendelse af de muligheder man har, og at arbejde sig hen mod det, som for den enkelte er et meningsfuldt liv.

​Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, inspireret af tanker om vækst og udvikling.

Hovedbygningen.

Mål og resultater

Målet med opholdet kan være​

  • ​At lære praktiske og sociale færdigheder
  • At få klarhed over mønstre i handlinger følelser og tanker
  • At træne ændring af negative mønstre
  • At blive realistisk om egne muligheder og begrænsninger
  • At kunne klare en mere selvstændig bo- og livsform
  • At finde frem til, hvad der for en selv, er et meningsfuldt liv, med størst mulig livskvalitet

Krav og støtte

For at kunne bo på Stainagaard stiller vi krav om, at man har et ønske om – og er villig til – at arbejde med sig selv, med henblik på at komme i en bedre livssituation.

​Kontaktpersonen og de øvrige medarbejdere på Stainagaard vil støtte op om processen.