Botilbud

Botilbuddet Stainagaard er et lille, familielignende sted, hvor vi har plads til 7 beboere. 4 personer bor på værelser på gården, og tre bor i 3 små annekser, på grunden tæt ved hovedbygningen.

Dagligdagen er bygget op omkring en fast struktur, som ud over måltider, indeholder muligheder for praktik, kropsbehandling, ADL, motion, kreativt værksted og ture ud af huset. Alle beboere har to tovholdere blandt medarbejderne, som sammen med de øvrige medarbejdere, hjælper til at holde fokus på din selvudvikling og dine mål.

​Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, inspireret af tanker om vækst og udvikling.

Hovedbygningen.

Mål og resultater

Målet med opholdet kan være​

  • ​At lære praktiske og sociale færdigheder
  • At opdage sammenhænge mellem mønstre i handlinger følelser og tanker
  • At træne ændring af negative mønstre
  • At få indsigt i egne muligheder og begrænsninger
  • At kunne klare en mere selvstændig bo- og livsform
  • At finde frem til, hvad der for en selv, er et meningsfuldt liv, med størst mulig livskvalitet

Krav og støtte

Når du skal bo på Stainagaard forventer vi, at du har et ønske om – og er villig til – at arbejde med dig selv, med henblik på at komme i en bedre livssituation.

Vi på Stainagaard vil støtte op om processen.