Kvalitet & Tilsyn

Stainagaard er godkendt af Socialtilsyn Midt og findes på Tilbudsportalen. Vi er ligeledes underlagt tilsyn fra det risikobaserede tilsyn og arbejdsmiljøtilsynet.

Vi arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i vores ydelser. Det gør vi ved løbende at evaluere vores indsatser og metoder og lave resultatdokumentation. Dertil videreuddanner vi os og følger med i forskningen indenfor de felter vi arbejder med, så vi forbliver fagligt skarpe og har den nyeste viden.

I det daglige dokumenterer vi vores indsats i vores interne journalsystem. Dette sikrer stringens i vores tilgang, hvilket er til gavn for både beboere, medarbejdere og vores samarbejdspartnere.

En gang om måneden mødes alle medarbejdere og ledelsen til et kvalitetsmøde. Her diskuterer og reviderer vi de politikker og procedurer vi har. Vi analyserer om vores praksis hænger sammen med det vi siger vi gør, og får vendt emner, der sikrer at vi har samme faglige forståelse og lever op til vores værdigrundlag.

Ledelsen er desuden aktive i netværk, der på et højere niveau arbejder for at sikre kvalitet på det sociale område.