For socialrådgivere og sagsbehandlere

Visitation

Visitationen starter med, at vi får en henvendelse fra en sagsbehandler.

Stainagaard har gennem tiden samarbejdet med Kommuner fra det meste af landet. Hvis vi bliver kontaktet af en mulig ny beboer, eller pårørende til en mulig ny beboer, orienterer vi omkring, at det skal gå gennem sagsbehandleren.

​Når vi telefonisk er blevet orienteret omkring en mulig ny beboer, og vi har indtryk af, at det er en person, som er indenfor vor målgruppe, vil vi gerne have tilsendt skriftligt materiale. Såfremt vi stadig efter at have læst papirerne, mener den pågældende person hører til vor målgruppe, inviterer vi til et møde på Stainagaard.

​Ved mødet deltager mulig ny beboer, sagsbehandler, evt. forældre eller andre pårørende, Stainagaards leder, samt om muligt den, som vil blive kontaktperson. Vi holder et møde ½ til 1 time, hvor vi fortæller om Stainagaard, og den mulige nye beboer fortæller om sine vanskeligheder, og hvad han/hun har brug for hjælp til. Herefter vises Stainagaard frem.

​På mødet aftales det, at vi vil ringe jer op efter en uge, og høre hvad der er besluttet. Den mulige nye beboer, eller sagsbehandler/pårørende er velkomne til at ringe i løbet af ugen, hvis der er noget de er i tvivl om, eller ønsker belyst.​

​Stainagaard skriver status efter ønske fra samarbejdsparter hvert halve eller hele år. I forbindelse hermed inviterer vi til status møde.

Priser

Opholdsprisen er kr. 82.954,00 om måneden (pr. 01.01.20).

​I opholdsprisen er indberegnet beboerens egenbetaling til kost og logi, som kommunen skal opkræve fra dem. Opholdsprisen dækker kerneydelserne på Stainagaard. Ved særlige behov kan der aftales ekstra betaling.

Find os på Tilbudsportalen

Find os på LOS hjemmeside