Ledige pladser & venteliste

Vi har p.t. en ledig plads på Stainagaard.

Når der ikke er ledige pladser, kan du blive skrevet på venteliste.

Vi kan også se på, om der måske er andre muligheder for at finde en løsning hos os, der kan passe til din situation. Stainagaard er tilknyttet Stoa Gruppen, hvorfra vi også laver botilbud og bostøtte. Og gennem Stoa Udgående Team, laver vi meget fleksible løsninger, for dig der f.eks. stadig bor hjemme eller har behov for et længere indslusningsforløb, mhp at få det så godt, at du kan få en plads i vores botilbud.

For opskrivning på venteliste, kontakt administrationen på stainagaard@stainagaard.dk

Kontakt leder, Heidi Sørensen, for at høre mere på hs@stainaggard.dk

Læs mere om Stoa Gruppen