Ledige pladser & venteliste

Vi har p.t. ingen ledige pladser på Stainagaard.

I perioder uden ledig plads kan du blive skrevet på venteliste eller du kan se om der er andre af Stoa Gruppens ydelser, som måske er noget for dig her.

Vi kan også se på, om der måske er andre muligheder for at finde en løsning hos os, der kan passe til din situation. Stainagaard er en del af Stoa Gruppen, hvorfra vi også laver botilbud og bostøtte. Og gennem Stoa Udgående Team, laver vi meget fleksible løsninger, for dig der f.eks. stadig bor hjemme eller har behov for et længere indslusningsforløb, mhp at få det så godt, at du kan få en plads i vores botilbud.

Læs vores brochure

For opskrivning på venteliste, kontakt administrationen på stainagaard@stainagaard.dk

Kontakt leder, Heidi Sørensen, for at høre mere på hs@stainaggard.dk

Læs mere om Stoa Gruppen