Om os

Stainagaard har siden 1983 været drevet som et botilbud, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kunne bo, arbejde og udvikle sig sammen, hvor​ tanker om personlig udvikling, respekt, og fællesskab altid har været en rød tråd i de pædagogiske tiltag.

I 2018 har vi sagt farvel til Inger Lise Nors, efter 35 år som leder på Stainagaard. Vi ønsker Inger Lise alt godt fremover! Hun efterlader et aftryk i vores idégrundlag, måden huset er blevet løbende ombygget og vedligeholdt m.m., som vi fortsat nyder godt af. Og så er det faktisk også hende der har tegnet Stainagaards logo 🙂

Siden foråret 2018 varetages ledelsen af Stainagaard af Heidi Sørensen. Heidi har en tilknytning til Stainagaard, da hun tidligere har været ansat hos os som souchef. Heidi driver desuden, sammen med Anders Madsen, Stoa Gruppen, som leverer botilbud, bostøtte og udgående team til mennesker med en psykisk sårbarhed.

Værdigrundlag

Stainagaard har et grundlæggende humanistisk menneskesyn.

Vi ønsker at arbejde med os selv, og vi er modige nok til at erkende og arbejde med egne svagheder.

Vi vil arbejde med vores relationer indbyrdes. Vi tror på at åbenhed, ærlighed og gensidig omsorg giver det bedste forhold imellem beboere, medarbejdere og ledelse både internt i de forskellige grupper og grupperne imellem.

Vi er loyale overfor hinanden og stedet. Vi bruger hinandens forskellige kompetencer og ressourcer i hverdagen.

For medarbejderne gælder det, at vigtige beslutninger træffes i samråd med ledelse og kolleger. For beboere gælder det, at beslutninger, der påvirker de andre beboere eller medarbejdere træffes i samråd med beboere, medarbejdere og ledelse.

Vi tror på, at vi alle gør vores bedste ud fra de ressourcer, vi har. Vi har tillid til hinanden og bakker hinanden op.

Vi mener at:

Et livs værdi kan kun vurderes af den, hvis liv det er, og som lever det.

Velvære er at sætte sig mål indefra og arbejde på at realisere dem.

Vi er værdifulde hver for sig og som fællesskab, og vi behandler hinandens udtryk i verden med venlighed, respekt og omsorg.

Stainagaard Copyright 2018