Terapeutisk samtale

I den terapeutiske samtale arbejder vi på at du øger dit kendskab og din forståelse, først og fremmest for dig selv, men også for andre. Vi tager udgangspunkt i her og nu problemstillinger som aktiveres i det relationelle samspil omkring dig.

Samtalerne foregår som udgangspunkt ugentligt og varetages af leder Heidi Sørensen, som er uddannet psykoseterapeut på institut for psykoseterapi.

Terapiens formål er at hjælpe dig til at kunne fungere bedre i det sociale miljø og kunne leve dit liv med de udfordringer du har. I praksis bliver du bedre til at forstå, genkende og sætte ord på indre oplevelser, samt til at forstå hvorfor andre mennesker gør som de gør.

I takt med at disse kompetencer styrkes, øges din evne til at indgå i socialt samspil med andre og f.eks. turde sige hvad du mener, føler eller gerne vil. Når alt dette bliver lettere, bliver det også lettere at deltage i samfundet på forskellige niveauer.

Teoretisk refererer vi i terapien til den mentaliseringsbaserede teori, men der trækkes også på andre teoretiske tilgange, f.eks. den neuroaffektive udviklingspsykologi og narrativ terapi. Desuden arbejder vi med psykoedukation i terapiforløbet.