Målgruppe

Vi er et botilbud for dig der er sindslidende og vi er specialiserede i psykosocial rehabilitering.

Beboere som vælger Stainagaard, er ofte mennesker, som har brug for støtte i en periode, efter indlæggelse på psykiatriske afdelinger.

Mange har diagnoser som skizofreni, borderline, depression og anoreksi. Til tider kombineret med sociale vanskeligheder, udviklingsforstyrrelse, misbrug af alkohol/stoffer, m.v.

I botilbuddet tilbyder vi pladser efter SEL § 107 (midlertidigt botilbud) og SEL § 108 (længerevarende botilbud).