Stainagaards bestyrelse

Stainagaard drives som en fond med en bestyrelse. Bestyrelsen er fondens øverste ledelse. Som medlemmer har vi stifter af tilbuddet, direktøren og en repræsentant for medarbejderne i Stoa Gruppen, hvorved vi sikrer altid at have føling med både gulvplanet og det bredere perspektiv i den grundlæggende tilgang til fondens kerneopgave.

Dertil har vi udefrakommende medlemmer, som kvalificerer sig ved dels at have viden om vores felt, dels at have en specialiseret faglighed, der kan give perspektiv, kritisk sans og inspiration hos os, med afsmitning ud i hele organisationen.

Bestyrelsen er som sådan ikke meget synlige i det daglige, men medlemmerne er med ind over alle vigtige beslutninger omkring drift, økonomi, nye metodiske tilgange, kvalitetsudvikling m.m.

OBS! Siden er under opdatering og du vil snart kunne læse mere om alle bestyrelsesmedlemmer :-).

Bestyrelsesformand, Tommy Midtgaard
Tommy Midtgaard Jensen, bestyrelsens formand
Læs mere…

Foto er på vej…

 Birgit Fredberg Søndergaard, bestyrelsesmedlem
Læs mere...

Foto er på vej...

Else Folmer, bestyrelsesmedlem
Læs mere...
Leder Heidi Sørensen
Heidi Sørensen, direktør på Stainagaard
Læs mere...
Anders Madsen, medstifter og administrativ leder
Læs mere...
Pia Bang, bestyrelsesmedlem
Læs mere...